Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Pig: ziektebeleid

Een gezonde omgeving op het varkensbedrijf houdt een aantal maatregelen in om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers te minimaliseren. Elke T&W varkenshouder heeft als hoofddoel om de varkens op een verantwoorde en zo rendabel mogelijke manier groot te brengen. Dit kan pas wanneer de varkens gezond gehouden worden.

Aan de hand van aparte kledij, voetbaden, een looplijn ... moet een strikte scheiding toegepast worden tussen biggen en vleesvarkens. Gebruik de Biocheck van Ugent om de geschikte maatregelen te kennen of om de huidige maatregelen te evalueren: biocheck.ugent.be.

De varkenshouder zet maximaal in op preventie van ziektes: in samenwerking met de bedrijfsdierenarts past hij de best practices in vaccinatie of andere behandelingen toe, en houdt daarbij rekening met het dierenwelzijn.
Het Voedsel Keten Informatie (VKI)-document is een heel belangrijk communicatiemiddel tussen varkenshouder en slachthuis. Alle behandelingen, ook individuele, moeten hierop vermeld worden. Net als andere relevante incidenten.

Een logische verderzetting van een correct behandelingsprotocol van dieren die te ziek zijn, is een efficiënt euthanasiebeleid. Dieren met weinig kans op herstel mogen andere dieren niet besmetten.
T&W varkenshouders verbinden zich tot deze maatregelen:

  • Een aparte ziekenboeg voor de zieke varkens.

  • Euthanasie kan enkel met de daartoe voorziene wettelijke middelen. Dit betekent dat euthanasie steeds met een daartoe bestemd en geregistreerd product uitgevoerd wordt door de dierenarts.

« Belgian Pork Group encourage les éleveurs de porcs à effecteur des améliorations annuelles. Afin d’évaluer les mesures de manière active, l’éleveur remplit le Biocheck de Ugent. »

Belgian Pork Group